data47076700-b53b80.jpg

Verduurzamen met impact

De vijf belangrijkste thema's

 

De keramische gevelsteen is dankzij de toepassing van duurzaam gewonnen klei, sterk geoptimaliseerde productieprocessen en de lange, onderhoudsvrije levensduur een bijzonder duurzaam product. We zijn ons echter als onderdeel van de keramische industrie als geen ander bewust van de impact die we nog steeds hebben op onze omgeving.

"We gaan de ingewikkelde opgave van verdere verduurzaming niet uit de weg"

Met de productie van twee miljoen stenen per week vinden we het dan ook belangrijk om ons te focussen op de verdere verduurzaming van onze productie. Een ingewikkelde opgave, maar die gaan we niet uit de weg. Sterker nog: we werken hard om de negatieve impact weg te nemen. Onze ambitie is om onze CO2 footprint in eerste instantie zoveel mogelijk te verkleinen, om uiteindelijk klimaatneutraal te worden.

CO2 - texture@2x.png

1

Van energie efficiency naar CO2-reductie

Terwijl de vraag van architecten naar bijzondere gevelstenen onverminderd is gebleven, groeit de zorg vanuit de samenleving wat betreft het klimaat. Wij delen die zorgen. Daarom zetten we in op ontwikkeling van duurzame oplossingen. Het feit dat aardgas niet alleen als brandstof, maar ook als grondstof onmisbaar is voor de productie, maakt dat een ingewikkelde en uitdagende opgave waar op dit moment nog geen pasklare oplossingen voor beschikbaar zijn. Desalniettemin zetten we mooie stappen richting een betere toekomst. De focus ligt niet alleen meer op energy efficiency, maar ook op CO2-reductie door de ontwikkeling van radicale innovaties en nieuwe technieken. Die uitdaging gaan we graag aan.

"Op dit moment zijn we bij de productie van onze gevelstenen afhankelijk van aardgas. Dat wil niet zeggen dat we ons

gewoon daarbij neerleggen"

Duurzame alternatieve@2x.png
duurzaam

2

Duurzame alternatieven

We zijn continu bezig met de zoektocht naar manieren om de natuur en het klimaat zoveel mogelijk te ontzien. We hebben immers mooie ambities voor de toekomst en zijn hard op weg om die waar te maken.

 

Rodruza is naar verhouding een energiezuinig bedrijf en nam al snel maatregelen om  nieuwe energiebesparende technieken toe te passen. We doen al jaren onderzoek naar alternatieven om het productieproces verder te verduurzamen. Zo zijn we als één van de eerste bedrijven binnen de sector gestart met het hergebruik van spoelwater. Ook vangen we de warme lucht van het bakproces en regenwater op om tijdens onze bedrijfsprocessen opnieuw te gebruiken.

"Duurzaamheid is een werkwoord en begint bij het proces zelf" 

Rodruza zet tevens in op emissievrij transport en duurzamer verpakkingsmateriaal. Zo maken we gebruik van verpakkingsmateriaal dat grotendeels gerecycled is niet meer dan slechts 10% bedrukking bevat. De pallets waarop onze stenen worden geleverd nemen we weer retour, zodat die opnieuw gebruikt kunnen worden. Op die manier kunnen we op de korte termijn al mooie stappen maken.

Teruggeven aan de natuur - texture@2x.png

3

Teruggeven aan de natuur

Samen met natuurorganisaties geven we iets terug aan de natuur. Zo wordt de kleiwinning in de Diedensche Uiterdijk, in samenwerking met Natuurmonumenten, gecombineerd met creatie van nieuwe natuurgebieden. We graven oude akkers langs de Nederlandse rivieren af om de vroegere vaargeulen in ere te herstellen. De rivier krijgt daardoor meer ruimte, waardoor overstromingen worden voorkomen en de natuur vrij spel krijgt. De klei die we afgraven gebruiken we als grondstof voor onze stenen. Het project heeft een totale duur van zo’n 20 jaar: duurzaamheid pur sang.

"We maken niet alleen een
duurzaam bouwmateriaal, maar bouwen ook mee aan natuurontwikkeling"

Gedurende deze gehele periode wint Rodruza namelijk een miljoen kubieke meter klei, die we gebruiken om één van de meest duurzame bouwmaterialen mee te produceren. De architectonische gevelsteen gaat langer dan 100 jaar mee. Dat terwijl Natuurmonumenten in staat wordt gesteld de natuurontwikkeling te financieren en de Diedensche Uiterdijk wordt omgetoverd tot uitgestrekt natuur- en waterbergingsgebied. Waar zeldzame planten en kruiden groeien, grazers de gras- en plantengroei op peil houden en bezoekers vrijuit kunnen wandelen.

 

Ook in Gendt zijn we druk aan de oever. In samenwerking met K3 verbeteren we de doorstroom van de Waal en maken we Nederland weer een stukje veiliger. In het gebied rondom onze steenfabriek (220 hectare) wordt een dynamisch natuurgebied gerealiseerd.

Duurzame productie@2x.png
productie_gevelstenen_-_production_briques_de_parement3.jpeg

4

Duurzame productie

Met alles wat we doen om de schade aan het milieu te beperken, hebben we één groot voordeel: de mate van duurzaamheid van het product zelf. Rodruza gebruikt voor de productie van gevelstenen namelijk grotendeels lokale klei die rechtstreeks voor de fabrieken wordt gewonnen. Groot voordeel hiervan is dat de transportkilometers die nodig zijn om de klei over water op de productielocatie te krijgen beperkt blijven. Klei is daarnaast een zelfvernieuwende grondstof. De neerslag van nieuwe kleideeltjes bedraagt gemiddeld één centimeter per jaar. Zo blijft de voorraad oneindig beschikbaar.
 

"Klei is een zelfvernieuwende grondstof. De neerslag van nieuwe kleideeltjes bedraagt
gemiddeld één centimeter per jaar. Zo blijft de voorraad oneindig beschikbaar"

Daarnaast denkt Rodruza mee over de toekomst. Het esthetisch en architectonisch aspect is voor ons minstens zo belangrijk als de reductie van de CO2-uitstoot. Immers: hoe langer een gevelsteen meegaat, hoe duurzamer hij is. We zetten dan ook in op co-creatie met de architect. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we voorzien in een product dat een leven lang meegaat.

 

Ook in en rondom de fabriek streven we naar het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau.  Dit doen we door de processen en arbeidsomstandigheden continu te optimaliseren. Daarnaast wordt er ieder jaar geïnvesteerd in machineveiligheid en ergonomisch juiste werkhoudingen. Tevens krijgen onze mensen de mogelijkheid om in zichzelf te investeren door middel van een opleiding. Zo creëren we de optimale werkomgeving.

Blik op de toekomst - texture@2x.png
DSC08680.jpg

5

Blik op de toekomst

Naast alles wat we op dit moment al doen, zijn we druk bezig met de ontwikkeling van innovaties om de CO2-uitstoot te verminderen en circulariteit te versterken.

 

Toch is het, om écht stappen te zetten, belangrijk dat we van het aardgas af kunnen en bijvoorbeeld overstappen op waterstof. Voordat we die stap kunnen maken moet er echter nog een aantal zaken, zoals veiligheid en kwaliteit van de steen, goed worden uitgezocht. Daarnaast speelt het gebrek aan infrastructuur een rol bij de belemmering om hier al op over te gaan.

 

We werken actief samen in de branchevereniging om oplossingen uit te werken die leiden tot realisatie van de klimaatdoelstellingen. Dit heeft onder andere geleid tot de Technology Roadmap 2030 Bouwkeramiek. Hierin wordt een groot aantal afzonderlijke projecten uitgewerkt binnen de actielijnen verduurzaming productie, productvernieuwing, versterking circulariteit en duurzaam grondstoffengebruik.

 

Hiernaast hebben we het duurzaamheidsprogramma Brick Valley geïnitieerd samen met drie andere steenproducenten. Hiermee worden de krachten gebundeld zodat het mogelijk moet worden de ambitie van halvering van de broeikasemissie in 2030 te realiseren.

 

Voordat we zover zijn, zijn we dus nog wel even onderweg. Om die tijd te overbruggen moeten we dus op andere manieren duurzamere keuzes maken. De mogelijkheden die zich voordoen grijpen we met beide handen aan, terwijl de ambitie om duurzaam te produceren onverminderd blijft. Kortom: we zijn er nog niet, maar we doen ons uiterste best om de negatieve impact die we hebben zoveel mogelijk weg te nemen.

"We zijn er nog niet, maar we doen ons uiterste best om de negatieve impact die we hebben zoveel mogelijk weg te nemen"
DSC08774.jpg