Duurzaam en milieuverantwoord ondernemen

Rodruza besteedt veel aandacht aan duurzaam en milieuverantwoord ondernemen. Respect voor flora, fauna, mens en milieu staat aan de basis van al onze bedrijfsactiviteiten.

Duurzame grondstof

Van oorsprong gebruiken we lokale klei voor onze gevelstenen, in veel gevallen rode rivierklei. De klei die we winnen voor onze twee steenfabrieken is een zichzelf vernieuwbare grondstof. De neerslag van nieuwe kleideeltjes bedraagt gemiddeld 1 cm per jaar. Zo blijft de voorraad klei  oneindig beschikbaar, want we gebruiken altijd minder klei dan de rivieren afzetten.
In het project Diedensche Uiterdijk werken we samen met Natuurmonumenten en in de Gendtse Waard is de Dienst Landelijk Gebied  onze partner. Het resultaat van die samenwerkingen is tweeledig: een brede collectie gevelstenen en de ontwikkeling van mooie, beschermde natuurgebieden op de winlocaties. 

Duurzaam productieproces

Rodruza is een van de meest energiezuinige bedrijven in de keramische sector. We blijven zoeken naar verdere energiebesparende maatregelen en we participeren actief in onderzoek naar nieuwe technieken en energiezuinige producten. Dit om de CO2-uitstoot blijvend te beperken en schaarse energiebronnen te ontzien.

Ook zijn we als eerste bedrijf in onze sector gestart met het hergebruik van spoelwater. We vangen regenwater op voor onze bedrijfsprocessen, we reinigen onze rookgassen en beperken het gebruik van verpakkingsmateriaal. Gebruiken we toch verpakkingsmateriaal, dan is dat recyclebaar en milieuvriendelijk.

Een levensduur van meer dan 100 jaar

De levensduur van onze architectonische gevelstenen is langer dan 100 jaar en onze straatbakstenen worden bijna altijd hergebruikt. Nagenoeg alle reststromen (zand, water en klei) uit het productieproces worden hergebruikt in het proces, waardoor de afvalstroom minimaal is.

Energiezuinig

Rodruza verlaagt energie- en milieubelastende transporten door de inzet van meer scheepstransport, door grondstofwinning in de buurt en door onze afzet te realiseren in een straal van 300 km rondom onze productielocaties.

We willen zo energie- en emissie-arm mogelijk opereren. Daarom deden we onder meer mee in een early adopter pilot programma voor een 'heat exchanger': een systeem waarmee 50% van de warmte die in het industrieproces verloren gaat, teruggewonnen en hergebruikt kan worden.

Ook hebben we oog voor ’good housekeeping’. We doen niet steeds alle lampen aan, we recyclen onze cartridges, we printen lang niet al onze mails en we letten bij de inkoop op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Duurzame arbeidsomstandigheden

We doen er veel aan om de processen en arbeidsomstandigheden in onze fabrieken verder te optimaliseren. Onderwerpen als geluidbelasting, stofbelasting en een veilige werkplek komen ruim aan bod. We investeren elk jaar opnieuw in machineveiligheid en ergonomisch juiste werkhoudingen. 
De basisopleiding Keramiek, de post-hbo-opleiding Keramiek … Een goede leerschool verhoogt de kwaliteit van onze medewerkers. Als zij een meer specifieke opleiding willen volgen, stimuleren wij dat. Rodruza biedt stageplaatsen en werkervaringsplekken aan.

Duurzaam bouwen

Rodruza is voorstander van gebouwontwerpen voor wisselende gebruikers: nu voor jonge gezinnen, straks voor een oudere generatie. Wij denken al vroeg in het ontwerpproces graag mee over hoe we onze producten kunnen afstemmen op functie en levensduur en op beheer en onderhoud. Daarnaast toetsen we de technische eigenschappen van onze producten voortdurend. Daarbij gaat het onder meer om temperatuur, brandwerendheid en akoestisch vermogen.