Privacyverklaring

Gelding vanaf 25 mei 2018. Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. 

Inleiding

Rodruza B.V. (hierna: Rodruza) respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Rodruza verwerkt en voor welke doeleinden. Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Rodruza, gevestigd aan de St. Canisiussingel 20, 6511 TJ in Nijmegen, KvK-nummer 10030798, e-mailadres: info@rodruza.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kun u zich wenden tot info@rodruza.nl.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Rodruza verwerkt persoonsgegevens. Hieronder wordt toegelicht welke gegevens. 

Bezoekers van onze website

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kunt u gevraagd worden om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam, adres en e-mailadres. Dergelijke gegevens zullen door Rodruza te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Rodruza worden verwerkt. Rodruza zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door u bestelde diensten en/of producten.

U bent zich er wellicht niet van bewust, maar door uw aanwezigheid op het internet wordt er tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Sollicitanten

Rodruza verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten, zoals NAW gegevens, geslacht, opleidingsniveau en arbeidsverleden. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afronding van de procedure verwijderd worden tenzij toestemming is gegeven om de gegevens langer te bewaren om in de toekomst contact op te kunnen nemen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en zo lang als de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Het uitgangspunt is dat we persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om onze producten en/of diensten te kunnen leveren. 

Cookies

De website van Rodruza, www.rodruza.nl, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer u de site bezoekt, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Deze ‘tracking’ cookies worden door Rodruza gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van onze website en diensten te meten en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen. 

Beheer van persoonsgegevens

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om de persoonsgegevens die Rodruza heeft verzameld aan te laten passen of te verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen met info@rodruza.nl om persoonsgegevens die Rodruza op enige wijze heeft verkregen kosteloos in te zien. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Rodruza heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Rodruza doet dat onder andere door fysieke en logische (toegangs)beveiliging.