Hartelijk welkom: de herinrichting van de uiterwaarden tussen Demen en Dieden

Hartelijk welkom: de herinrichting van de uiterwaarden tussen Demen en Dieden

Rodruza werkt samen met natuurorganisaties om iets terug te doen voor de natuur. Met de productie van twee miljoen stenen per week zijn we onszelf er immers terdege van bewust dat de focus op onze omgeving essentieel is. Dit is een vervolg op onze jarenlange samenwerking met Natuurmonumenten in het project Diedense Uiterdijk.

Samenwerkingsverband

In samenwerking met Natuurmonumenten, K3Delta, Wetering en Rijkswaterstaat starten we binnenkort met de herinrichting van de uiterwaarden tussen Demen en Dieden. Met dit samenwerkingsverband wordt kleiwinning wederom gecombineerd met het creëren van nieuwe natuurgebieden. Oude akkers langs de Nederlandse rivieren worden afgegraven om de vroegere vaargeulen in ere te herstellen. De rivier krijgt daardoor meer ruimte, waardoor overstromingen worden voorkomen en de natuur vrij spel krijgt. Zo wordt de biodiversiteit versterkt en de ecologische waterkwaliteit van de Maas verbeterd. De klei die wordt afgegraven gebruiken we als grondstof voor onze rode stenen.

Duurzaam project

Naast het feit dat het project met haar verbetering van de biodiversiteit een direct positief effect heeft op de omgeving, werpt het op de langere termijn des te meer vruchten af. Het project heeft een totale duur van zo’n 15 jaar, waarin wij 700.000 kubieke meter klei winnen voor onze productie. De stenen die we daarmee maken gaan met gemak meer dan honderd jaar mee en zijn daarmee één van de meest duurzame bouwmaterialen die er zijn. Ondertussen wordt Natuurmonumenten in staat gesteld om de uiterwaarden om te toveren tot uitgestrekt natuur- en waterbergingsgebeid.

Open middag

Binnenkort gaat de eerste schop de grond in, maar voor die tijd willen we de omwonenden van het gebied en andere geïnteresseerden graag uitnodigen voor de open middag op 14 mei. Tijdens een excursie door het gebied vertelt Natuurmonumenten graag over het werk en de doelen. Tevens is er op de open middag een archeoloog aanwezig die alles kan vertellen over de historie van het gebied. Dat wordt ongetwijfeld een interessante middag.