Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, en nemen die zeer serieus. We doen meer dan stenen leveren aan onze klanten. We hebben oog voor duurzaamheid, natuur en milieu, voor onze medewerkers en voor de mensen die wonen in de nabijheid van onze fabrieken. Maar we kijken verder, want de wereld is groter dan onze directe omgeving. 

Ambassadeur van Oxfam Novib


Rodruza is bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. We leveren een bijdrage aan mensen in ontwikkelingslanden die op eigen kracht een bestaan willen opbouwen. Met een microkrediet krijgen zij kansen die zij anders niet zouden krijgen en kunnen zij duurzaam bouwen aan hun toekomst. Rodruza-directeur Ivo Würzner vertelt meer over het ambassadeurschap op de site van Oxfam Novib.

Meer projecten

Oxfam Novib als goed doel was de unanieme keuze van de medewerkers van Rodruza en bij deze organisatie ligt op dit moment de focus. Maar we hebben altijd goede doelen gesteund.


Save a Child’s Heart
 is daar een van. Dit project wordt ondersteund door de stichting KidsRights en de Europese Unie. Doel van het project: kinderen uit ontwikkelingslanden de kans geven om een levensreddende hartoperatie te ondergaan.

Een ander project is de NGO WorldCamp in Malawi. WorldCamp richt zich op onderwijs in kleine gemeenschappen. De kennis die de scholieren opdoen, wordt ingezet voor de lokale aanpak van belangrijke vraagstukken.