Onderzoek bevestigt duurzaamheid straatbakstenen

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KVB) heeft in 2009 Royal Haskoning onderzoek laten verrichten naar het hergebruiken van straatstenen, om zo de mate van duurzaamheid te kunnen vaststellen. De resultaten liegen er niet om:

  • Bij gemeenten ligt de mate van hergebruik van straatbakstenen tussen 80% en 90%;
  • Het totale hergebruikpercentage ligt eigenlijk nog iets hoger. De stenen die door gemeenten niet worden hergebruikt, worden namelijk via de tweedehands handel aan particulieren aangeboden;
  • Het oppervlak van straatbakstenen neemt zowel absoluut als relatief toe. Deze toename gaat ten koste van betonnen straatstenen en mogelijk ook van asfaltbeton;
  • Bij puinbrekers worden nagenoeg geen gebruikte straatstenen aangeleverd;
  • De waarde van gebruikte straatbakstenen is hoog en dit ondersteunt het veelvuldige hergebruik;
  • De levensduur van straatbakstenen is in algemene zin hoog, gemiddeld wordt deze geraamd op 125 jaar. Vanwege kwaliteitsverbeteringen en toegenomen toepassing bij particulieren ligt het in de lijn der verwachting dat de levensduur de komende decennia omhoog zal gaan.