Nieuwe natuur maken

Nieuwe natuur maken

Nieuwe natuur maken

Dat keramische baksteen één van de meest duurzame bouwmaterialen is, is al bekend sinds de Romeinen ons land binnenkwamen. Klei, zand, water en vuur zijn immers puur natuurlijke grondstoffen, samen resulteren ze in de hoogwaardige keramische gevelsteen. De impact op de leefomgeving is beperkt, en met name de architectonische gevelstenen toegepast in mooie ontwerpen overleven meerdere generaties. Duurzaamheid is immers meer dan alleen het gebruik van gas en emissies: ook een lange economische, technische en vooral esthetische levensduur bepaalt de werkelijke duurzaamheid van een bouwmateriaal. De stenen vragen in die lange tijd geen onderhoud en kunnen daarna worden hergebruikt. Bovendien werken wij bij Rodruza er op meerdere fronten actief aan de gasverbruiken en daarmee de uitstoot zoveel mogelijk blijvend te beperken. Ook hergebruiken we praktisch alle reststromen (zand, water en klei) uit het productieproces, en produceren zo een minimale afvalstroom.

Een oneindig beschikbare grondstof

Rodruza gebruikt van oorsprong vooral lokale klei voor de gevelstenen. In veel gevallen is dit rode rivierklei uit de uiterwaarden van de Waal. De klei is een grondstof die zichzelf vernieuwt. Per jaar slaat er gemiddeld een centimeter aan nieuwe kleideeltjes neer, en dat is minder dan wij gebruiken voor onze stenen. Onze grondstof is dus oneindig beschikbaar!

We maken dankbaar gebruik van grondstof uit de natuur en helpen de natuur ontwikkelen

Actief natuur ontwikkelen

Maar we gaan verder dan dat. We maken niet alleen dankbaar gebruik van grondstof uit de natuur, we helpen die natuur ontwikkelen. In de Diedensche Uiterdijk werken we samen met Natuurmonumenten. De Diedensche Uiterdijk is een twee kilometer lang en ca. 50 hectare groot oevergebied langs de Maas tussen Dieden en Megen in Brabant. Samen met Natuurmonumentengraven we er oude akkers af om een vroegere zijgeul van de Maas in ere te herstellen. De rivier krijgt meer ruimte; zo worden overstromingen voorkomen en krijgt de natuur vrij spel.Deklei die we afgraven vormt de grondstof voor onze keramische bakstenen. Ze wordt over het water naar de steenfabriek vervoerd. Er komt nauwelijks een vrachtwagen aan te pas, wat de hele exercitie nóg duurzamer maakt. De flora en fauna krijgen vrij spel, waardoor er binnen korte tijd weer geheel nieuwe natuur ontstaat.

15 à 20 jaar vooruit

Het project loopt sinds 2009 en we zijn er zeker de komende tien jaar nog wel actief. Dat is duurzaamheid: 15 à 20 jaar vooruitkijken. Wij winnen er 1 miljoen m3 klei, Natuurmonumenten kan dankzij deze samenwerking de natuurontwikkeling financieren en de Diedensche Uiterdijk wordt uiteindelijk een uitgestrekt natuur- en waterbergingsgebied waar zeldzame planten en kruiden groeien, grazers de gras- en plantengroei op peil houden en waar bezoekers vrijuit kunnen wandelen. 

Lees meer over hoe Rodruza werkt aan duurzaamheid >>