demo.jpg

De meerwaarde van kleiwinning

Rivierklei is een hernieuwbare grondstof. De onderstaande whiteboard animatie geeft informatie over de herkomst en de duurzame winning van Nederlandse klei. Een hernieuwbare en duurzame grondstof waarbij de winning een sterke toename van natuur en biodiversiteit geeft. Het voorkomt ook overstromingen. Klei is de grondstof voor zeer duurzame keramische bouwmaterialen zoals baksteen, straatklinker en keramische dakpan.

De meerwaarde van kleiwinning langs de grote rivieren wordt helder toegelicht op deze kleiwinning.nl.