Verwerkingstips.jpeg

Aanbevelingen voor verwerking

van Rodruza gevelstenen

 

Algemeen
 • De luchtspouw tussen de isolatie en binnenkant van het buitenspouwblad dient minimaal 40 mm te zijn en vrij van speciebaarden.
 • Stalen lateien tegen roest beschermen, eventueel folie toepassen.
 • Opleggingen van stalen- en/of betonlateien van glij-folie voorzien.
 • Houd uitbloeiende houtsoorten vrij van het metselwerk.
 • Pas bij dilatatievoegen geen oliehoudende kitten toe.
Opslag
 • De hulobladen op een schone vlakke ondergrond van b.v. steigerdelen neerzetten.
 • Tassen zodanig afdekken dat de wind er wel door kan, bij paletten de folie aan de windzijde open snijden, aangebroken tassen na elke werkdag weer afdekken.
 • Voor het bereiken van een optimale menging is het raadzaam van meerdere hulobladen c.q. pallets tegelijk te opperen.
Mortels
 • Zelfgemaakte en/of fabrieksmortel moeten voldoen aan de NEN 3835 type II.
 • Advies verhoudingen:
  - Zomer: 1 pc - 1 kalk - 5 á 6 zand
  - Winter: 1 pc - 0.5 kalk - 4.5 zand
 • Omdat de witte grijze gevelsteen een zeer geringe wateropname hebben is het aan te bevelen in de metselspecie scherp zand toe te passen met ± 4 delen korrelgrootte 0-4 mm en ± 1 deel korrelgrootte 4-6 mm.
 • Geen ijzerhoudend zand toepassen, dat geeft kans op roestvlekken.
 • Geen chemische middelen als luchtbelvormers toevoegen aan de metselmortels.
Metselen
 • Stenen winddroog en netjes vermetselen.
 • Verwijder tijdens het metselen direct specieresten met schoon leidingwater.
 • Lint- en stootvoegen vol en zat metselen.
 • Lint- en stootvoegen goed uitkrabben en uitborstelen.
 • Vers metselwerk na werktijd of bij regen goed afdekken om specie uitspoeling en nat worden van de isolatie te voorkomen.  Natte isolatie kan verkleuringen in de gevel veroorzaken.
 • Zorg tijdig voor een goede afvoer van het hemelwater, laat het niet over de gevel lopen.
 • Plaats tijdig raamdorpelstenen of dek de openingen af.
 • Houd steigerdelen na werktijd vrij van het metselwerk, voorkomt opspattende specieresten.
 • Metsel in de eerste meter boven het maaiveld een p.v.c. folie in, voorkomt het smerig worden (modderspatten op het metselwerk).
 • Bij gevelverontreiniging, vraag een reinigingsadvies aan bij bouwtechnische afdeling van Rodruza.
Voegen
 • Voor het voegen gevels reinigen met borstel en schoon leidingwater.
 • Reinig NOOIT met zoutzuur. Zoutzuur kan verkleuringen veroorzaken.
 • Voegmortel samenstelling 1 pc: 3 scherpzand. Korrelgrootte scherpzand 0-3 mm. Geen zilverzand toepassen.
 • Voegmortel niet te droog verwerken.
 • Bij regen niet voegen.
 • Bij snel drogend weer voegwerk beschermen tegen snelle uitdroging.
 • Lint- en stootvoegen goed aanwerken, eventueel point master gebruiken.
Advies nodig? Neem contact op!

U kunt altijd bij ons terecht voor advies over bouwbegeleiding, gevelmetselwerkdilataties, metsel- en voegmortels, maatvoering en hulpmiddelen m.b.t. steigeren, opperen en voegen.